fbpx

Accidents

L’assegurança d’Accidents busca garantir una indemnització per les conseqüències d’un accident corporal, però a més a Grupo Galilea volem conèixer les teves necessitats per poder adaptar a les teves activitats diàries, la cobertura i el capital al qual veritablement necessites.

Cobertura davant qualsevol accident en àmbit professional, vida privada, viatges i desplaçaments. Des d’una lesió lleu, fins a una invalidesa i a més, assistència mèdica per a la teva recuperació, avançament de despeses

Cobertures

Les cobertures més habituals són:

  • Defunció
  • Invalidesa permanent
  • Incapacitat temporal
  • Assistència sanitària
  • Subsidi en cas d’incapacitació laboral

A tenir en compte

Per a realitzar un bon càlcul de l’assegurança d’accidents, s’han de tenir en compte aspectes com:
  • L’activitat professional, esports i viatges habituals

Formulari de sol·licitud d'informació

Para solicitar información sobre el producto , rellene los siguientes campos del formulario.