fbpx

Salut

Grup Galilea Corredoria d’Assegurances assegura la teva tranquil·litat. T’oferirem les millors prestacions per a serveis medicoquirúrgics en cas de malaltia o accident.

L’assegurança de salut és un servei mèdic que se li ofereix a l’assegurat a canvi d’una prima anual i que li dona dret a utilitzar els hospitals i especialistes que es detallin en el contracte d’assegurança que se signa.

Cobertures

El principi bàsic és la correcta elecció de la modalitat de cobertura que es pot triar.

Hi ha gairebé tants tipus de pòlissa d’assegurança  de salut com a Entitats en el mercat i a més moltes d’elles tenen més d’una modalitat, però bàsicament són:

 • Amb quadre mèdic
 • Reemborsament amb cobertura dental opcional

Que fem pels nostres clients de Salut a més de l’assessorament en la contractació:La reducció de garanties en aconseguir una certa edat

 • Negociació de sinistres, incidències o consultes
 • Ajuda en la sol·licitud d’autoritzacions
 • Assessorament en la tramitació de malalties cròniques, complexes o processos llargs
 • Servei 24 hores de la Corredoria per a situacions urgents

A tenir en compte

Per realitzar una correcta cotització, s’hha de tenir en compte
 • Les malalties preexistents
 • L’augment o ajust anual de la prima
 • Els límits de cobertures i de reemborsament
 • L’acceptació o no de medicines alternatives
 • La importancia de la veracitat de la declaració de salut
 • Els terminis de manca per diferents conceptes
 • La inclusió o no dels accidents de circulació
 • La reducció de garanties en aconseguir una certa edat

Formulari de sol·licitud d'informació

Para solicitar información sobre el producto , rellene los siguientes campos del formulario.