avís legal GALILEE GROUP

El web del Grupo Galilea (Corredoria d'assegurances) és un lloc web adreçat a tots aquells usuaris interessats en el món de l'assegurança. Concretament aquells que desitgin obtenir els serveis de mediació d'un corredor en la contractació de les seves assegurances.

La informació que ens faciliteu és la vostra, proporcionada per companyies asseguradores, o a través d'enllaços a altres llocs web, sempre de lliure accés.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GRUPO GALILEA facilita la informació llistada a continuació als seus usuaris.

Avís legal 1
Avís legal

Informació als usuaris

 • Primer.- El nom de domini www.grupogalilea.com, ha estat registrat per GRUPO GALILEA PUIG CORREDURIAS DE SEGUROS ASOCIADAS, S.L.
 • Segon.- D'acord amb el previst a l'article 9 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, GRUP GALILEA PUIG CORREDURIES D'ASSEGURANCES ASSOCIADES, S.L.  ha posat en coneixement del Registre Mercantil de Madrid, el nom de domini www.grupogalilea.com, sota el qual opera a Internet.
 • Tercer.- GRUP GALILEA PUIG CORREDURIES D' ASSEGURANCES ASSOCIADES, S.L., amb CIF. B59087155, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 42554, foli 77, Full núm. ~ ~ ~ B17361, Inscripció 64 i en Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (Ministeri d'Economia i Hisenda), amb el Nº J-208., domiciliada a Barcelona, Gran Via Carlos III, 62-64, 08028- Barcelona.
 • Qualsevol usuari pot contactar amb la corredoria per correu electrònic a l'adreça següent info@grupogalilea.com o per telèfon al número 902 14 51 51.
 • Quart.- Els serveis que ofereix GRUPO GALILEA PUIG CORREDURIAS DE SEGUROS ASOCIADAS, S.L., són de mediación en la contratación de seguros, i per a això les diferents societats que el formen compten amb l'oportuna autoritzación de la DGSFP, i els seus serveis són auditats pels seus propis controls de qualitat interns.
 • Cinquè.- La informació sobre els serveis, en el seu cas dels preus de productes, etc. estan disponibles en l' adreça https://grupogalilea.com/es/productos.
 • Sisè.- GRUP GALILEA PUIG CORREDURIES D'ASSEGURANCES ASSOCIADES, S.L. , a la seva pàgina web, d'acord amb el previst a l'article 17.1 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic suprimirà o inutilitzarà aquells enllaços a continguts o directoris o instruments de recerca en el supòsit que l'activitat o informació a la qual remetin sigui il·lícita o lesionin béns o drets d'un tercer susceptibles indemnització. Per remetre qualsevol informació en aquest sentit es podrà enviar un correu electrònic a la següent adreça info@grupogalilea.com

condicions d'ús del lloc web GALILEE GROUP

L'usuari:

 • Es compromet a utilitzar està pagina web, de bona fe, i conforme a les normes de bones pràctiques i usos comunament acceptades. En cap cas, GRUPO GALILEA PUIG CORREDURIAS DE SEGUROS ASOCIADAS, S.L. serà responsable dels danys que pogués causar algun usuari per l'ús errònia o indegut de la pàgina web o de qualsevol servei o contingut derivat del mateix en relacions amb tercers.
 • Serà responsabilitat única i exclusiva de l'usuari del lloc web el mal ús que es pugui realitzar.
 • L'usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que poguessin derivar-se de procediments iniciats contra ell per incompliment de les disposicions del present avís legal.
 • Llevat de comptar amb autorització expressa i per escrit per part GRUP GALILEA PUIG CORREDURIAS DE SEGUROS ASOCIADAS, S.L. , es compromet a utilitzar els Serveis que pugui oferir l' esmentada entitat, exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels esmentats serveis.
 • No utilitzareu els serveis i/o informació del lloc web, contraris als preceptes de la legislació vigent que s'apliquin.

GRUP GALILEA PUIG CORREDURIES D'ASSEGURANCES ASSOCIADES, S.L. es reserva el dret a no concedir accés a serveis i/o continguts de la pàgina web quan així ho estimi segons la seva Política Comercial.

Així mateix, es reserva el dret a retirar l'accés al lloc web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravi el que disposa la seva normativa d'ús.

propietat intelectual GALILEE GROUP

GRUP GALILEA PUIG CORREDURIAS DE SEGUROS ASOCIADAS, S.L. és titular dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, i disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels esmentats elements.

Així mateix, GRUPO GALILEA PUIG CORREDURIAS DE SEGUROS ASOCIADAS, S.L. és titular dels drets de propietat industrial i intel·lectual derivats de l'ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren a la pàgina web, o almenys, comptar amb l'autorització per usar-los.

GRUP GALILEA PUIG CORREDURIAS DE SEGUROS ASOCIADAS, S.L. :

 • Es reserva els drets que corresponguin a la informació del lloc web. Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en què es produïen, requereix l'autorització prèvia i per escrit de l'entitat.
 • No es responsabilitza de les infraccions que qualsevol usuari del lloc web pugui cometre en matèria de propietat intel·lectual o industrial.
 • No permet hipervincles entre el lloc web d'un tercer i el lloc web del grup Galilea, tret que es tingui l'autorització prèvia.
 • Es reserva el dret de modificar la informació al seu lloc web, sense haver de comunicar-ho amb antelació, quan ho consideri oportú d'acord amb la necessitat de millora en la prestació dels seus serveis de mediació.
 • En el seu lloc web, no es responsabilitza de la integritat i veracitat de les informacions que faciliti en nom de tercers, i per a això s'esmenta en un lloc visible frases com "segons l'asseguradora...", "dades facilitades per la companyia asseguradora...", etc.
 • En definitiva, l'usuari quedarà clar que la informació publicada no és d'elaboració pròpia sinó que és proporcionada per un tercer.
 • Així mateix, els enllaços, sempre autoritzats, a altres llocs web als quals es pugui accedir, són de l'exclusiva responsabilitat de l'entitat publicitària.

Si vols veure la nostra política de COOKIES segueix aquest enllaç: política de cookies

Si vols veure la nostra política de qualitat segueix aquest enllaç: política de qualitat