fbpx

PROTECCIÓ de dades de caràcter PERSONAL (política de privacitat)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

GRUPO GALILEA PUIG Corredoria d'Assegurances Associades amb domicili a Gran Via Carlos III, 62-64 local, 08028, Barcelona

COM ACONSEGUÍEM LES SEVES DADES

Les dades personals que hem obtingut mitjançant la subscripció de l'assegurat i l'assegurat, la sol·licitud d'un contracte d'assegurança o, si escau, el contracte d'assegurança. A més, el prenedor i/o l'assegurat declaren que la informació facilitada és veraç i actualitzada.

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM.

  • (i) dades de l'assegurat, de l'assegurat, i de les dades de tercers, ja siguin beneficiaris familiars o tercers perjudicats i els seus successors.
  • (II) totes les dades identificatives i de contacte, la banca, la salut i tota la informació facilitada pel prenedor per a la subscripció i gestió de la cobertura en relació amb el contracte d'assegurança.
  • (III) tots els generats o generats sobre la base de la contractació d'assegurances i la gestió de possibles reclamacions.

PER QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I PER QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS

PROPÒSITSLEGITIMACIÓ
Proporcionar-li informació sobre assegurances, assessorament, mediació, subscripció de contractes d'assegurances així com ajudar-lo en la gestió de sinistres.La base de la legitimació és la relació precontractual i la relació contractual entre les parts.
Per processar les seves dades de salut si és necessari per la signatura del contracte i/o gestió de sinistres.La base de la legitimitat que et permet processar les teves dades de salut és el consentiment exprés.
Per a la gestió comercial i per mantenir-te informat per correu postal, correu electrònic i/o telèfon sobre els productes i serveis de GRUPO GALILEA PUIG Corredoria d'assegurances similar a les que tinguis contractades o a qui hagis mostrat interès o informació sol·licitada.La base de la legitimitat és l'interès legítim. En qualsevol cas, pot oposar-vos a continuar rebent informació comercial en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic indicada a l'apartat "què són els seus drets" d'aquesta política de privacitat
Per enviar butlletins informatius i informació promocional que heu sol·licitat-fins i tot per mitjans electrònics-sobre activitats, productes i/o serveis de GRUPO GALILEA de Corredoria d'assegurances vinculatLa base de la legitimitat és el contracte que es signa entre les parts d'acord amb les normes sobre la societat de la informació.
Per a la realització d'enquestes de satisfacció o qüestionaris i altres anàlisis destinades a incrementar l'eficiència en la prestació dels nostres serveis.La base de la legitimitat és la relació contractual entre les parts.
Per al compliment de les obligacions legals establertes per la normativa a què GRUPO GALILEA PUIG Correduría de Seguros asociades està subjecta per la seva activitat, en relació amb la resolució de queixes i reclamacions així com la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.La base de legitimació és la normativa vigent en mediació del contracte d'assegurança

QUAN I PER QUÈ PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS

Les seves dades personals podran ser comunicades a l'entitat asseguradora o a les companyies asseguradores que per la sol·licitud o subscripció del corresponent contracte d'assegurança, així com per ajudar en la gestió de reclamacions.

Així mateix, les seves dades seran comunicades a les autoritats i òrgans judicials quan aquesta comunicació es fonamenti en una reclamació. Així mateix, les seves dades es comunicaran a les administracions públiques i als organismes supervisors als quals GRUPO GALILEA PUIG Correduría de Seguros Asociadas haurà de facilitar aquesta informació en virtut de les obligacions legals a què estigui sotmès per la seva activitat.

Finalment, les seves dades també seran cedides a aquelles entitats bancàries que ens hagi indicat d'acord amb la gestió econòmica necessària per complir amb les nostres obligacions en relació amb el seu contracte d'assegurança.

Així mateix, les seves dades personals podran ser comunicades a proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis amb què GRUPO GALILEA PUIG Correduría de Seguros Asociadas ha subscrit la confidencialitat i tractament dels contractes de dades personals necessaris i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

La corredoria d'assegurances del GRUPO GALILEA PUIG ha contractat els serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no tenen una normativa equivalent a l'Europea ("tercers països"). Aquests proveïdors han subscrit amb GRUPO GALILEA PUIG Corredoria d'assegurances associades els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa de proveïdors ubicats a tercers països, aplicant les garanties i salvaguardades necessàries per preservar la seva privacitat.

GRUPO GALILEA PUIG contractes de Corredoria d'assegurances de serveis de màrqueting per correu electrònic de venedors de tercers que poden estar ubicats fora de la UE. La corredoria d'assegurances associat al GRUPO GALILEA només contractarà proveïdors que garanteixin el compliment dels estàndards RGPD.

Aquestes plataformes permeten al grup GALILEA PUIG una Corredoria d'assegurances associada per recopilar informació sobre les seves campanyes, és a dir, fer un seguiment de les obertures de correus electrònics i clics sobre els continguts o enllaços inclosos en aquests correus electrònics. Aquesta informació es recull per elaborar informes estadístics sobre el comportament del destinatari per optimitzar la millor data i hora per enviar per correu electrònic la campanya.

Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, pot posar-nos en contacte amb nosaltres a través de les adreces postal i electrònica indicades en el "responsable de tractament" i "quins són els seus drets" seccions d'aquesta política de privacitat.

DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES

Conservarem les seves dades durant la vigència de la relació entre les parts.

Un cop finalitzada la relació contractual, la corredoria d'assegurances del GRUPO GALILEA PUIG mantindrà les teves dades personals bloquejades durant els terminis de prescripció legal, habitualment 10 anys per la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i fins a 5 anys per aplicació del codi civil. Després dels terminis de prescripció legal, el GRUPO GALILEA PUIG Correduría de Seguros associadas procedirà a anonimitzar les seves dades o la seva destrucció.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de l'adreça postal de GRUPO GALILEA PUIG Correduría de Seguros Asociadas o en la següent adreça electrònica info@grupogalilea.com. Així mateix, en el supòsit que es tracti d'un tractament basat en el seu consentiment exprés, li informem que pot retirar aquest consentiment en qualsevol moment.

Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació:

  • A la nostra organització, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
  • Davant l'Agència Espanyola de protecció de dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal "